Werkgroep St. Anna terrein

De werkgroep St. Anna terrein bestaat uit:

- Martin te Boome (contactpersoon / wijkraadslid)

- Wim Manders (tevens wijkraadslid)

- Oksana Titova (tevens wijkraadslid)

- Maris Heijnen

- Frank van Houdt

- Peter Platzbeecker

- Mariëlle van Bracht


U kunt de werkgroep bereiken op:

werkgroepstanna@smakterheidevenray.nl


Actuele status van de werkgroep:


Wij hebben contact met Renschdael (de huidige eigenaar van het terrein sinds 5 januari 2018) en  VVGI (de vorige eigenaar van het terrein).

Wij hebben inzage gehad in de voorlopige plannen van Renschdael; deze zijn in lijn met het Ambitiedocument St Annapark Venray.

Op donderdag 29 juni 2017 hebben sprekers van Renschdael en VVGI detail-informatie over deze plannen gedeeld met onze  wijk in wijkcentrum Op 't Nipperke.

De uitnodiging voor die avond staat hier.

Deze informatieavond op 29/6/2017 over de plannen met het St. Anna Park was erg goed bezocht met meer dan 100 geïnteresseerden.

De slides van de presentatie door VVGI en Renschdael staan hier.


Aansluitend aan de jaarvergadering 2018 heeft Marianne Dankers namens Renschdael de actuele status en plannen t.a.v. de ontwikkeling van landgoed St. Anna medegedeeld.

De slides van haar presentatie staan hier.

De situatie per maart 2018 is dat:

- Er een ontwerp bestemmingsplan ligt dat op 22 januari op de gemeente is gepresenteerd. De planning is dat medio 2018 er een definitief bestemmingsplan zal liggen.

-  Renschdael nu vooral bezig is met het opruimen van de stormschade, het achterstallig groen onderhoud en het beter beveiligen van het terrein. Later dit jaar volgt een explosieven onderzoek en een civiel technisch onderzoek.

- Na het broedseizoen van de vogels (vanaf ca. September) begonnen zal worden met het aanleggen van de nieuwe weg, de sloop van sommige gebouwen (o.a. de bedrijfsgebouwen gelegen nabij de Dr. Kortmannweg en de Schouwburg) en de restauratie van de buitenkant van het hoofdgebouw.


In februari 2019 ontvingen wij een update van Renschdael.


In het voorjaar van 2019 is begonnen met de renovatie van het centrum gebouw.
Na de zomer zal de buitenkant van het hoofdgebouw, de kapel en het mortuarium volgen.

Qua bestemmingsplan is het streven om dit per september 2019 definitief te hebben.

Meer details kunt u terugzien in de reportage ‘Ontwikkelingen Sint Anna Park’ van Omroep Venray. 


Update juli 2020:

De ontwikkelingen op het St. Annaterrein gaan gewoon door, ondanks de corona-crisis.
Zoals iedereen heeft gezien en/of gelezen, is de 1e verkoopfase van kavels en nieuwbouwwoningen gestart. Alle info hierover is terug te vinden op www.annahaeghe.nl.

Daarnaast vordert de renovatie van het hoofdgebouw en de kapel gestaag. “De haan staat weer op de toren”. Wekelijks is vooruitgang te zien. Ook het groen krijgt een opknapbeurt, het middenterrein (schaapskooi, voormalige dierenweide en muziekkiosk) is geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid.

Tevens is nog te vermelden dat de eerste nieuwe straatnamen bekend zijn, Parklaan en Hoevelaan. De Gemeente Venray heeft het voorstel eerst voorgelegd aan de wijkraad/werkgroep. Wij hebben hierin toegestemd. In een later stadium zullen nog meer nieuwe straatnamen volgen. Wanneer jullie leuke, originele suggesties hebben voor de nieuwe straatnamen, geef ze aan ons door. Mail naar werkgroepstanna@smakterheidevenray.nl; wij zullen al jullie suggesties doorzetten naar de Gemeente en wie weet wordt er iets overgenomen.