De wijkraadCommunicatie met de gemeente en instanties


In de eerste plaats is de wijkraad een klankbordgroep en een aanspreekpunt voor een betere communicatie tussen bewoners en de gemeente Venray. Wijkraad Smakterheide wordt gezien als een serieuze gesprekspartner voor de gemeente Venray die gehoord wordt, zonder te activistisch te zijn. De wijkraad komt op voor gemeenschappelijke belangen van bewoners, niet voor individuele belangen. De wijkraad wordt gevormd door enthousiaste vrijwilligers uit de wijk.


De wijkraad is niet bevoegd om beslissingen namens bewoners te nemen. De gemeente is wel verplicht de wijkraad te horen en zo mogelijk rekening te houden met de mening van die wijkraad. De gemeente is niet verplicht die mening te volgen.


De wijkraad bouwt op dit moment contacten op met o.a. Synthese, Politie Venray en Wonen Venray.

Stimuleren van buurtactiviteiten


De wijkraad is daarnaast actief in het stimuleren en initiƫren van buurtactiviteiten. Allemaal voor en door bewoners.

Daartoe werken wij samen met de vereniging wijkgebouw Op 't Nipperke.

De wijkraad


De wijkraad Smakterheide bestaat sinds eind 2014.Wat doen wij?

Op tal van terreinen geven wij de gemeente gevraagd en ongevraagd advies en zetten onze acties kracht bij door wijkraadplegingen te organiseren. Hiermee komen we te weten wat jullie willen en wat (ook heel belangrijk!) jullie niet willen en kunnen we snel reageren op belangrijke signalen vanuit de wijk. Wij werken immers mede aan de toekomst van onze wijk vanuit de basisgedachte: voor iedereen een prettige woonomgeving!


Wie zijn wij?


Wij zijn actieve en gemotiveerde bewoners die de wijk Smakterheide mooier, leefbaarder en gezelliger willen maken. Wij werken onafhankelijk van de gemeente aan onze gezamenlijke belangen: veilige speelplekken voor kinderen, goed ingerichte parken om in te wandelen en te picknicken en een doordacht verkeersplan zodat iedereen veilig is voor het verkeer.


De leden van de wijkraad Smakterheide stellen zich hier voor.


Specifieke pagina's voor de verschillende werkgroepen vindt u hier:

- Werkgroep Groen

- Werkgroep Verkeer en Veiligheid

- Werkgroep St. Anna terrein

- Werkgroep Zorg

- Werkgroep WhatsApp