Werkgroep Groen, Verkeer en Veiligheid

De werkgroep bestaat uit Ronald Cornelissen, Yvonne Jeuken, Karin van Broekhoven, Mirjam Kelders (alleen voor Groen) en Wim Manders vertegenwoordigt de wijkraad.


De werkgroep vergadert ca. 1x per kwartaal.


Heeft u iets te melden dan kunt u een email sturen naar

- werkgroepgroen@smakterheidevenray.nl

of

- werkgroepverkeerenveiligheid@smakterheidevenray.nl


Ook kunt de leden persoonlijk aanspreken.


Update zomer 2018:

Naar aanleiding van een recente verkeersanalyse over de verkeerssituatie op de Dr. Kortmannweg e.o. van 27 maart j.l. door Gemeente Venray, waarin voorgesteld wordt de gehele wijk Smakterheide te onderzoeken op verkeersvraagstukken, is er door de werkgroep een afspraak gemaakt met de heer Jacob Beens, Verkeerskundige bij de Gemeente Venray. Deze afspraak staat gepland op 10 oktober a.s. Naast een overleg met de werkgroep zullen we dan ook een rondgang door de wijk maken met de heer Beens.


Ter voorbereiding hierop hebben we recent een enquête in de wijk rond laten gaan waarbij u knelpunten in de verkeerssituatie kon aangeven. Inmiddels zijn we deze input in kaart aan het brengen en een eerste analyse aan het maken. Het resultaat zal onderwerp van gesprek zijn tijdens de bijeenkomst met de heer Beens op 10 oktober.


Mocht u nog knelpunten aan willen geven, dan kan dat nog steeds, rechtstreeks naar een van de werkgroepleden, of naar onderstaand e-mail adres.


Op woensdag 5 september j.l. werd de werkgroep ingelicht door Gemeente Venray over de op handen zijnde aanleg van een rotonde op de kruising Overloonseweg /Noordsingel/St. Jozefweg. De direct omwonenden zijn inmiddels ook door de Gemeente geïnformeerd. Volgens planning zal de rotonde nog dit jaar gerealiseerd gaan worden.


Een gedetailleerd plan zal binnenkort op de website van de wijkraad beschikbaar zijn.


Op 13 november j.l. is er een informatieavond geweest voor de bewoners van de Zandbleek. Op uitnodiging van de gemeente konden de bewoners horen en zien wat de globale plannen zijn voor de groenvoorziening in de straat.

De wijkraad is na navraag op de hoogte gebracht hiervan. Er is tevens een lid van de Werkgroep aanwezig geweest. U leest hierover verdere informatie onder Groenvoorziening aan de Zandbleek.


Update Juli 2020:

Zoals u weet zijn we op dit moment druk doende met de aanzet tot een nieuw verkeersplan voor Smakterheide. De uitbraak van Covid-19 heeft helaas een zoveelste vertraging opgeleverd in dit dossier.

Als “stip op de horizon” hebben we nu de maand Oktober uitgekozen om in gezamenlijkheid met Gemeente Venray het “programma van eisen verbetermaatregelen woonwijk Smakterheide” en het “inrichtingsvoorstel Smakterheide” aan de wijk te presenteren.
We zullen ruim van te voren de definitieve datum aan u communiceren!


Overlast bij “Os Pleijntje”?

Bij de werkgroep is een signaal binnen gekomen over overlast van zwerfafval en hangjongeren op “Os Pleijntje”, de parkeerplaats/speeltuin in de binnenring van de Odastraat/Willemstraat/Maasheseweg. Graag willen we bij de wijkbewoners inventariseren of dit signaal herkend wordt en of men zelf voorbeelden heeft van vergelijkbare signalen. U kunt dit melden via onderstaand mailadres.