Op 't Nipperke

Op 't Nipperke


De  ontmoetingsruimte binnen Smakterheide is wijkgebouw Op 't Nipperke.Adres:

St. Odastraat 41

5804 BP Venray.

Tel: 0478 580 858

Email: nipperke.venray@gmail.com


Contactinfo:

Hans & Ans Ewals

0478 513 979Een ontmoetings

plaats van en voor

de bewoners van de

wijk Smakterheide


Activiteiten in wijkgebouw Op 't Nipperke:


Ouderenvereniging: eetpunt, fietsen, soosmiddag, wandelingen, volksdansen, gymnastiek en koersballen.

Verder is er eenmaal per maand een voorlichtings c.q. activiteitenmiddag.


Wijkvereniging: inloopavond, kienen, jaarlijks wijkfeest  met rommelmarkt, nieuwjaarsborrel. Beheer en exploitatie van het wijkgebouw.


Wijkraad: Bewonersavonden ter informatie indien nodig

 

Bewoners in wijk vanuit dichterbij en personeelsvergaderingen


Verder wordt het gebouw gehuurd door verschillende verenigingen: Country en Western dans, djembé, mountainbikers, Organisatie Oud Medewerkers St. Anna, kienen, etc.

Mogelijkheid tot huur van gebouw voor leden/wijkbewoners voor verschillende doeleinden.


Al deze activiteiten vinden plaats of worden georganiseerd vanuit het wijkgebouw Op 't Nipperke aan de St Odastraat.


Programma verenigingswijkgebouw Op 't Nipperke


Dinsdag 10:45 - Volksdansen

Dinsdag 13:30 - Soosmiddag met kaarten en sjoelen

Dinsdag 18:00 - Ton Toon, djembé voor kinderen

Dinsdag 20:00 - Ton Toon, djembé voor volwassenen

Woensdag 10:00 - Koersballen

Woensdag 19:30 - Green River, countrydansgroep

Donderdag 9:30 Gymnastiek voor ouderen

Donderdag 20:00 - Inloopavond met kaarten

Vrijdag 19.30 – Ton Toon, djembé