Op 't Nipperke

 

Activiteiten in wijkgebouw Op 't Nipperke:

 

Ouderenvereniging: eetpunt, fietsen, soosmiddag, wandelingen, volksdansen, gymnastiek en koersballen.

Verder is er eenmaal per maand een voorlichtings c.q. activiteitenmiddag.

 

Wijkvereniging: inloopavond, kienen, jaarlijks wijkfeest met rommelmarkt, nieuwjaarsborrel. Beheer en exploitatie van het wijkgebouw.

 

Wijkraad: Bewonersavonden ter informatie indien nodig

Bewoners in wijk vanuit dichterbij en personeelsvergaderingen

 

Verder wordt het gebouw gehuurd door verschillende verenigingen: Country en Western dans, djembé, mountainbikers, Organisatie Oud Medewerkers St. Anna, kienen, etc.

Mogelijkheid tot huur van gebouw voor leden/wijkbewoners voor verschillende doeleinden.

 

Al deze activiteiten vinden plaats of worden georganiseerd vanuit het wijkgebouw Op 't Nipperke aan de St Odastraat.

 

Programma verenigingswijkgebouw Op 't Nipperke

 

Dinsdag 10:45 - Volksdansen

Dinsdag 13:30 - Soosmiddag met kaarten en sjoelen

Dinsdag 18:00 - Ton Toon, djembé voor kinderen

Dinsdag 20:00 - Ton Toon, djembé voor volwassenen

Woensdag 10:00 - Koersballen

Woensdag 19:30 - Green River, countrydansgroep

Donderdag 9:30 Gymnastiek voor ouderen

Donderdag 20:00 - Inloopavond met kaarten

Vrijdag 19.30 – Ton Toon, djembé

 

 

 

 

Een ontmoetings

plaats van en voor

de bewoners van de

wijk Smakterheide